Stort SAUNA-møde d. 10/1-2019 kl. 19-21

Meget vigtigt møde …

Vi indkalder til i et SAUNA-inspirationsmøde, der rummer mulighed for idésparring

Torsdag d. 10. januar 2019 kl. 19-21

Adressen er Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde i DGI’s hyggelige lokaler.

Vi lægger op til en superhyggelig aften i selskab med DGI’s dygtige foreningskonsulent Steen Hansen, og håber at mødet også munder ud et kommende saunaudvalg, der gerne vil være med til at forme fremtiden for foreningen, der naturligvis er åben for alle – inklusive vinterbadere og andre der bare har lyst til at opleve glæden i mødet med det kolde vand.

Medbring familie, venner og bekendte der kan have lyst til at høre mere og give deres besyv og erfaring med.

Vi byder på te og kaffe.

Tak til Roskilde Kommune

Roskilde Kommune har givet RISF kr. 180.500 til etablering af en semipermanent saunaløsning. Vi håber at etkommende saunaudvalg vil kunne sætte en sauna op ved Himmelsøen i Roskilde ivintermånederne til glæde for alle vinterbadere og issvømmere med medlemskab afRoskilde Issvømmer Forening.

Men bestyrelsen i Roskilde Issvømmer Forening – RISF kan ikke løfte opgaven alene!!!

Vi har brug for al den hjælp vi kan få til at etablere en holdbar saunaløsning.

På mødet kan du høre hvor langt vi er nået med saunaplanerne, og om samarbejdet med Roskilde Kommune, der har planer om at bygge en toiletbygning med strøm og vand som vi kan drage fordel af.

Sauna

Vi er i undersøgelsesfasen og har flere saunaløsninger i spil – både container og tøndesauna …

Samarbejde med kommunen  

RISF og det kommende saunaudvalg kan få indflydelse på den kommende toiletbygning, hvis vi samarbejder med kommunen omkring det. Samarbejdet skal sættes i gang efter nytår.
PS. Styregruppen for Himmelsøen og Roskilde Kommune har ladet os vide at kommunen ikke bygger en sauna eller et omklædningsrum, men at udformningen af toiletbygningen fx kan blive bygget med et overdækket sted at klæde om, måskemed taske eller nøgleskabe. Mere om det på mødet.

Økonomi

Roskilde Kommune har betinget sig at vi anvender de 180.500 kroner inden juni 2019 – men forlænger gernetidsfristen, hvis vores saunaprojekt er afhængig af opførelsen af kommunens toiletbygning, hvorfra vi vil kunne hente vand og trække strøm over til vores sauna. Lige nu findes der hverken strøm eller vand ved Himmelsøen.
I RISF ønsker vi en saunaløsning der indeholder sauna, elektrisk tidsindstilletsaunaovn, mulighed for omklædningsrum/fællesrum og et sted hvor vi kan opmagasinere og tørre vores ting fx foreningens tørdragt, som bruges når vi skal slå hul i isen.

RISF for ALLE

Selvom foreningens formål er at fremme issvømning som sportsgren i Roskilde og omegn, så er RISF en forening for ALLE- både issvømmere, vinterbadere og andre der blot har lyst til at nyde glæden ved det kolde vand, bare alle overholder sikkerhedsreglerne. Hjælp os med at udbrede budskabet – så vi kan blive en rigtig stor forening med en skøn varm sauna, en god økonomi, et stort fællesskab og en masse sjove oplevelser. Vi er på nuværende tidspunkt omkring 34 medlemmer.

Ingen sauna – ingen forening

I bestyrelsen har vi erkendt at vi er nødt til at arbejde 100 % for etableringen af en holdbar saunaløsning for at foreningen skal overleve. Hvis ikke vi får et saunaudvalg, der vil arbejde med planlægningensamt indkøb og drift af saunaen vil foreningen ikke overleve på sigt.

Det vil være vildt ærgerligt – så mød op d. 10. januar og lad os snakke muligheder!!!

Det er ganske enkelt alt for tidskrævende at sætte vores nuværende mobile saunatelt op. Med en semipermanent saunaløsning med el opvarmning kan vi komme i vandet hver eller hver anden dag og begge dage i weekenden, hvis økonomien tillader det.

PS. En semipermanent sauna betyder at den transporteres væk om sommeren. Vi har allerede fundet et sted hvor den kan stå et år eller to.

Sidste nyt – hede planer for de kolde vand i Lynghøjsøen

Som nogen måske er bekendt med så har RISF også været med til at udarbejde en projektbeskrivelse vedr. etablering af et “Helårs-og aktivitetscenter med tilhørende issvømmeranlæg ved Lynghøjsøerne i Svogerslev”.
Projektbeskrivelsen er sendt til LOA – Lokale og Anlægsfonden i håbet om at de også ser perspektiver i et samarbejde. RISF er med i styregruppen vedr. projektet sammen med Naturstyrelsen, Roskilde Kommune, Roskilde MountainbikeKlub (RMK) og Newfoundland i Danmark (SoR).
Foreningens langsigtede mål er jo at vi kan svømmetræne på 25 m baner, der holdes frostfrie hele vinteren, og at issvømmeranlægget kan bruges til nationale og internationale konkurrencer og generelt til forskelligevandaktiviteter hele året.

LOA har netop sendt et positivt svar tilbage og indkaldt styregruppen til et indledende og afklarende dialogmøde, som vi vil have afholdt inden SAUNA-inspirationsmødet d. 10/1 – hvor RISF naturligvis vil fortælle sidste nyt herfra også.


Træning i december

19 gladeissvømmer mødte frem til træningen søndag d. 2/12 – 9 var helt nye ansigter,som alle hoppede i vandet, selvom det blæste for meget til at sætte saunaen op.
Tak til ALLE der gjorde dagen fantastisk. Vi havde fornemt besøg fra både Sjælland og Fyn, ja helt fra Sakskøbing og Svendborg.
I søndags blev vi enige om at holde jule- og nytårsferie allerede nu.

Næste træning og samling er søndag d. 13/1 kl. 11-13.

Et åbent og gratis arrangement, hvor det vil være super dejligt hvis der er flere som giver en hånd med før og efter. Skriv til Anni Bayer på annibeyer@hotmail.com – hvis du har mulighed for at hjælpe.

Træningen i foråret kan være i fare …

Af sæsonkalenderen på www.risf.dk kan du se at vi har planlagt 6 samling er med sauna. De 5 af dem er almindelige træningsdage, hvor der ikke er coach og livredder. Alle går i vandet på eget ansvar og passer på hinanden.

Stor tak til Jeanette og Luffe, der tager saunateltet med hjem og tørre det, og tillige i foråret vil stå for at hente og bringe udstyret til og fra arrangementerne. Det drejer sig om foreningens trailer som står under halvtag tæt på Hedehusene.

Men vi er udfordret. Hvis Jeanette og Luffe er forhindrede i at komme, mangler vi en eller flere der har bil med en trailerkrog, som vil stå for kørslen og vil koordinere med Jeanette og Luffe.

Dem der sætter teltet op mødes kl. 9 ved Himmelsøen. Sætter teltet med ovne op så det står klar kl. 11 og pakker sammen igen kl. 13. Det tager ca. 1-1½ time at pakke sammen.

Stor tak til frivillig koordinator Anni Beyer, der samler tropperne til at give en hånd med at sætte telt op og pakke samme.
Og stor tak til ALLE der har givet en hånd med før og/eller efter.

Opmagasinering af trailer
Lige nu står traileren i et åbent drivhus hos Kirsten Hjorth og hendes mand Knud. Stor tak for dette. Det er en midlertidig løsning som vi er meget taknemmelige for. Men det vil være rart hvis vi kan finde et opbevaringssted, hvor traileren kan låses inde, låget til traileren kan stå åbent og tingene kantørre.
Pga. temperatursvingningerne dugger traileren indvendig, så tingene bliver vådemed chance for at blive jordslåede.
Kender du et sted hvor vi kan have traileren stående frostfrit, trygt og sikkert?

Sikkerhed og træning

I bestyrelsen håber vi på sigt at kunne tilbyde kurser i livredning og indendørs svømmetræning, men det bliver først en realitet når foreningen forhåbentlig har vokset sig rigtig stor og harmange kræfter at trække på.

Holdsport – foreningens nye administrationssystem

I RISF har vi besluttet at benytte administrationssystem Holdsport til medlemsregistrering og på sigt som kommunikation til medlemmerne, så det bliver let at sende breve og diverse informationer.
Foreningens sekretær, der stod for Holdsport har af personligeårsager valgt at trække sig og vi har netop fået hjælp af foreningens nyeste medlem Thomas Steenberg, der fremover vil hjælpe med Holdsport. 
Omkring nytår vil du som medlem modtage en opkrævning for den kommende sæson.
Alle der gerne vil være medlemmer i RISF skal melde sig ind via hjemmesiden www.risf.dk – så får du et breve der forklarer hvordan du efterfølgende skal oprette din egen profil på Holdsport.
Har du spørgsmål – sår ring eller skriv til Mette: mette@risf.dk

Resultater for svømning
Som en sjov ”gimmick” i foreningen har der de sidste gange været mulighedfor at registrere svømmedistancer og/eller tiden man har været i vandet. Det er utroligt som der bliver svømmet.

Generalforsamling
– og stormøde vedr. planerne for Lynghøjsøen

Vi afholder generalforsamling torsdag d. 7/2 2019 kl.19-21 i DGI´s hyggelige lokaler.
Skriv dagen ind i din kalender allerede NU.
Her holder vi ligeledes et stort møde om planerne for et helårs aktivitetcenter med tilhørende vinterbade og issvømmeranlæg.

Stormøde
Håber vi ses allerede torsdag d. 10/1 kl. 19-21 til SAUNA-inspirationsmødet

De bedste hilsner og på snarligt gensyn

Bestyrelsen i RISF

For spørgsmål kontakt:
Kasserer og saunaansvarlig
Ole S. Olsen
Tlf. 25 77 73 26
ole@risf.dk

Formand og saunaansvarlig
Mette BL Thomsen
Tlf. 40 37 33 21
mette@risf.dk

Dyrk ny nationalsport – bliv issvømmer!
❤ – Fællesskab gennem isvand!