Tre vigtige datoer … vil du være med til at bruge kr. 180.500

Hej vandglade venner – vinterbadere som issvømmere!!!
Vigtige datoer:

10/1 kl. 19-21 (torsdag)
Saunamøde vedr. Himmelsøen 
Roskilde Issvømmer Forening – RISF har fået kr. 180.500 til en tøndesauna. Kom og hør mere. Vi skal have lavet et saunaudvalg der vil arbejde videre med valg af sauna, indkøb, etablering, drift og samarbejde med Kommunen, der har planer om at bygge en toiletbygning med strøm og vand som vi kan drage fordel af.
Alle er velkomne. Vi giver kaffe og te.
Medbring venner og bekendte.
Adressen er: Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde (DGIs lokaler)
Læs mere om mødet

13/1 kl. 11-13 (søndag)
Træning og gratis åbent event ved Himmelsøen.
Alle er velkomne. Medbring venner og bekendte. Pakkeliste og sæsonkalender finder du på: www.risf.dk,
Adressen er: Darupvej 60-150

7/2 kl. 19-21(torsdag)
Generalforsamling og visionsmøde vedr. Lynghøjsøen i Svogerslev.
Roskilde Issvømmer Forening er sammen med Naturstyrelsen, Roskilde Kommune, Roskilde Mountainbike Klub (RMK) og Newfoundland i Danmark (SoR) med i planerne om et helårsaktivitetscenter med et tilhørende vinterbade- og issvømmeranlæg. Dvs. en spændende udnyttelse af hele grusgraven med socialøkonomisk cafe, omklædningsrum, mødelokaler, sauna, mountainbike baner og en oplevelsessti rundt om søen. Vi kalder projektet: “Trail & Wave”.
Lokale og Anlægsforden LOA har vist deres interesse.
Læs mere om projekter LOA har støttet på:
www.loa-fonden.dk
Alle er velkomne og mødet skal munde ud i et udvalg der vil arbejde videre med planerne på vandsiden.
Generalforsamlingen håber vi også munder ud i en bestyrelse, der har lyst til at gøre en forskel for andre.
Leg med tanken om du har lyst til at være med.
Adressen er: Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde (DGIs lokaler)

Mød op og form fremtiden for dig selv og andre!
Vi håber at se dig alle tre dage.
Vel mødt og på gensyn.
Bestyrelsen i RISF

 – Fællesskab gennem isvand!

For spørgsmål kontakt:
Mette BL Thomsen
Tlf. 40 37 33 21
mette@risf.dk