Kontingent

I Roskilde Issvømmer Forening betaler aktive medlemmer kontingent to gange om året.
Alle nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr, men det bliver kun opkrævet én gang.

Indmeldelsesgebyr: 
Det koster 500 kr. at melde sig ind i foreningen.

Kontingent
Aktiv medlem

Det koster kr. 700 om året at være aktiv medlem. Beløbet er fordelt på to rater af 350 kr. Jv. vedtægterne pr. 1/1-30/6 og 1/7 -31/12.
Du får tilsendt en opkrævning to gange om året via Holdsport. Det er i starten af januar og i midten af af august.

For at melde dig ind i foreningen skal du udfylde indmeldelsesblanketten. 

Når du har meldt dig ind første gang, modtager du et brev med oplysninger om hvordan du betaler.

Husk at skrive dit fulde navn og tildelte medlemsnummer i feltet ”Tekst til beløbsmodtager”.

Passiv medlem
Det koster kr. 100 at være passiv medlem – men forudsætter at du har betalt indmeldelsesgebyr og ikke er i restance.

Du kan støtte foreningen som sponsor
Du kan fremme issvømning som ny sportsgren og støtte op om Rosilde Issvømmer Forening – RISF ved at være sponsor.
Du kan sponsorere med det beløb du selv vælger.

Find mere information på siden bliv sponsor

 

Vel mødt i foreningen – vi glæder os til at se dig!